I-Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми теплоелектроенергетики та захисту довкілля»

2023-09-21 09:50 - 2023-09-22 12:50

Мета конференції - зустріч фахівців з питань теплоенергетики, електроенергетики, екології та охорони навколишнього середовища, пошук спільних науково-методичних та практичних підходів, шляхів вирішення проблем освіти в теплоенергетиці та технологіях захисту довкілля, тенденцій перспектив розвитку цих галузей науки, обмін досвідом та ідеями з питань енергозбереження, альтернативної енергетики та охорони навколишнього природного середовища, встановлення взаємовигідних контактів для подальшої плідної співпраці науковців у сфері енергетичних та екологічних досліджень.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

  1. Сучасний стан та перспективи розвитку освіти в теплоелектроенергетиці та технологіях захисту довкілля
  2. Отримання та транспортування теплової та електричної енергії в умовах військового стану та післявоєнний період
  3. Технології захисту довкілля
  4. Підвищення енергоефективності будівель і споруд
  5. Альтернативна енергетика та відновлювані види палива
  6. Сучасні системи створення мікроклімату в будівлях і спорудах
  7. Енергозберігаючі технології та відновлювальна електроенергетика

Для участі в конференції необхідно до 10 вересня 2023 року надіслати на електронну адресу секретаря конференції наступні документи:

  • заявку на участь у конференції;
  • тези доповідей до 2 сторінок;
  • копію платіжного доручення про сплату організаційного внеску.

Координатори конференції від Національного університету

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»:

ГОЛІК Юрій Степанович – завідувач кафедри теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики, професор Національного університету

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», к.т.н., доцент, заступник голови оргкомітету, тел. +380669985244, golik38@i.ua

ІЛЛЯШ Оксана Едуардівна – в.о. завідувача кафедри прикладної екології та природокористування Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», к.т.н., доцент, заступник голови оргкомітету, тел. +380661983007, iloks2504@gmail.com

ШЕФЕР Олександр Віталійович – завідувач кафедри автоматики, електротехніки та телекомунікацій Національного університету

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», д.т.н., професор, заступник голови оргкомітету, тел. +380501838303, avs075@ukr.net

ЧЕРНЕЦЬКА Ірина Віталіївна – доцентка кафедри теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», к.т.н., тел. +380661831639, iryna.chernetska.nupp@gmail.com (реєстрація, загальні та технічні питання)

КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ

21.09.2023 р.

900  – 1100  – реєстрація учасників конференції;

1100  – 1110  – відкриття конференції;

1110  – 1200  – пленарне засідання;

1200  – 1600  – секційні засідання;

З 1800  – обговорення результатів, дружня вечеря.

22.09.2023 р.

1000  – 1200  – засідання секцій;

1200  – 1300  – обідня перерва;

1300  – 1400  – заключне пленарне засідання;

Місце проведення конференції:

м. Полтава, проспект Першотравневий, 24, Національний університет

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Організаційний внесок за участь у конференції становить - 120 грн. для сторонніх учасників, 100 грн. для учасників із НУПП. Організаційний внесок включає покриття витрат на публікацію програми, тез доповідей та організаційні витрати на проведення конференції. Учасникам надсилається збірник тез доповідей в електронному вигляді (за паперовий екземпляр необхідно додатково сплатити 120 грн.).

Кошти необхідно перерахувати на поточний рахунок університету:

отримувач:

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (Національний університет імені Юрія Кондратюка)

IBAN UA 778201720313201002201009727

МФО 820172 Код 02071100

Код призначення платежу 25010100

Плата за участь у І Міжнародній науково-практичної конференції «Сучасні проблеми теплоелектроенергетики та захисту довкілля» від ПІБ

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Матеріали надсилаються у вигляді файлу формату .doc, .docx (Word for Windows) у незаархівованому вигляді електронною поштою (одним файлом, названим прізвищем першого автора: Іванов_тези, Іванов_заявка, Іванов_чек) на e-mail: iryna.chernetska.nupp@gmail.com

Обсяг – до 3-х сторінок.

Текст повинен бути надрукований з одного боку аркуша через одинарний інтервал, кеглем 14, поля по 2,5 см.

Таблиці в тексті мають бути виконані в Excel і перенесені у Word як картинка чи у Word – без заливання; формули слід виконувати в редакторі формул MS Equaition.

Рисунки, виконані у Word, мають бути згруповані та являти собою один графічний об’єкт.

Усі ілюстрації подавати в чорно-білому варіанті або у градаціях сірого кольору.

Штрихові графічні об’єкти, графіки, діаграми подаються у форматі WMF. Особлива вимога до ширини таблиць і малюнків: вона не повинна перевищувати   15,5   см;   на   альбомному   форматі   аркуша   не   має перевищувати 24 см. Висота не обмежується.

Матеріали надсилати лише електронною поштою.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Секція

УДК 502.3; 504.5 (кегль 14, жирний)

Ю.С. Голік, к.т.н., доцент, професор університету,
О.П. Крот, д.т.н., професор, Ю.В. Чепурко, Т.М. Серга, аспірантки, В.Р. Купко, студент гр. 401 НТ Національний університет
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
(кегль 12, курсив)

ДОСЛІДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВА

(кегль 16, жирний)

Ще раз хочеться звернути увагу, що заміщення традиційних палив відновлюваними видами є досить актуальною задачею паливно- енергетичного комплексу України. На сьогодні все більше стає зрозумілим, що одними з найперспективніших видів відновлюваних джерел енергії стають біомаса, так звані енергетичні культури та тверді побутові відходи.

…(кегль 14)

Таблиця 1. Назва (кегль 12, жирний)
Рис. 1. Назва (по центру, кегль 12, нежирний)

Література (кегль 12, по ширині, курсив)

 

Запрошення Програма Збірник тез конференції