Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції»

2023-11-09 09:50 - 2023-11-09 12:50

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» запрошує Вас взяти участь у X Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції», яка відбудеться 09 листопада 2023 р.

Секції конференції

Секція 1. Інновації в умовах екстремальних екзогенних викликів та завдання сталого розвитку України в системі європейських координат.
Секція 2. Інноваційно-інвестиційний розвиток бізнесу в умовах глобальних викликів.
Секція 3. Інновації в інформаційно-комунікаційних технологіях управління: сучасні реалії,  перспективи в умовах повоєнної відбудови України.
Секція 4. Цифрова трансформація логістичних бізнес-процесів в умовах реалізації стратегії сталого розвитку 2030.

Місце проведення конференції

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава, проспект Першотравневий, 24.

Проїзд до університету: від автовокзалу тролейбус № 6; від Київського залізничного вокзалу тролейбус № 1; від Південного залізничного вокзалу тролейбуси № 1, 2, 4, 6 до зупинки «Краєзнавчий музей».

Організаційний внесок

Організаційний внесок за участь у конференції становить 200 грн. Усі учасники отримають електронний збірник матеріалів конференції, у разі очної участі кожен отримає сертифікат учасника міжнародної конференції.

Кошти перераховувати на поточний рахунок Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» ДКСУ р/р UA778201720313201002201009727, в м. Київ код ЄДРПОУ 02071100, МФО 820172, код призначення платежу 25010100 з позначкою «За участь у науковій конференції кафедри МіЛ від ____________(ПІБ)».

Для участі у конференції необхідно

До 16 жовтня 2023 р. надіслати на електронну адресу kafedramil_conf@ukr.net  окремими файлами заявку на участь, у якій потрібно вказати (прізвище, ім’я, по-батькові (повністю); науковий ступінь та вчене звання; посаду та місце роботи, електронну адресу, контактний телефон; секцію, в роботі якої планується прийняти участь та тема доповіді); тези доповіді, а також копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Офіційні мови конференції: українська, англійська.

Форма участі: очна, дистанційна. Наукові роботи учасників конференції можуть бути надруковані у науковому фаховому віснику Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» «Економіка і регіон» (фахове видання), що входить до НМБД Index Copernicus. Вимоги до оформлення статті у журналі «Економіка і регіон» розміщено на офіційному сайті університету http://journals.nupp.edu.ua/eir

Контакти координаторів секцій

Чайкіна Аліна Олександрівна (секція 1), к.е.н., доцент – 066 539-01-78

Христенко Олена Володимирівна (секція 2), к.е.н., доцент – 066 169-81-66

Гришко Віктор Володимирович (секція 3), к.е.н., доцент – 095 619-52-32

Васильченко Мар’яна Іванівна (секція 4), к.е.н., доцент – 066 922-61-94

Запрошення на конференцiю Програма Збірник